Advokatska kancelarija
Milić, Bogdanović & Kostić

Advokatska kancelarija sa dugogodišnjim iskustvom

Advokati


OBLASTI PRAVA KOJIMA SE BAVI NAŠA KANCELARIJA

Privredno pravo

Više...

Stečajno pravo

Više...

Obligaciono pravo

Više...

Upravno pravo

Više...

Radno pravo

Više...

Porodično i nasledno pravo

Više...

Imovinsko Pravo

Više...

Rešavanje sporova

Više...Pravni tim


Tamara Bjeletić

Advokatski pripravnik

Portfolio


Naša kancelarija efikasno pruža svojim klijentima širok spektar kvalitetnih pravnih usluga, poštujući principe profesionalne etike. Klijenti naše kancelarije su brojne kompanije, kako srpske i regionalne, tako i međunarodne, kao i preduzetnici i fizička lica. Nastojimo da u svom radu sa svakim klijentom uspostavimo dugoročnu saradnju čiji je temelj međusobno poverenje i uspešna realizacija zaštite pravnih i komercijalnih interesa naših klijenata. Jedan od osnovnih ciljeva kojem težimo u radu je da za svakog pojedinačnog klijenta pronađemo optimalno rešenje, polazeći od specifičnosti njegovih potreba i/ili zahteva. Prilikom pružanja naših usluga, formiramo i timove u okviru kojih angažujemo stručna lica iz svih oblasti koje su u konkretnom slučaju predmet potrebe i/ili zahteva naših klijenata.